Personal Info

Gender
Male
D.O.B.
2035-7-16
Relationship Status
Married

Contact Info

Phone
9851020428
E-mail
lucky2035@gmail.com
Temporary Address
Kailali
Awards

2068

Award Name: गणेश स्मृति हेमन्ती साहित्य पुरस्कार

Provided By: सु.प. साहित्य समाज , कैलाली

2067

Award Name: छेत्रीय प्रतिभा पुरस्कार

Provided By: नेपाल सरकार , संस्कृति मन्त्रालय

2065

Award Name: राष्ट्रिय पत्रकरिता पुरस्कार

Provided By: थारु कल्याणकारीणीसभा- काठमाडौँ

2064

Award Name: क्षेत्रीय साहित्य पुरस्कार

Provided By: सु. प. गजलमन्न्च- कैलाली

2064

Award Name: पत्रकारिता पुरस्कार

Provided By: फ्रेस चौतारी नेपाल- कैलाली

2063

Award Name: राष्ट्रिय सरसफाई पत्रकारिता पुरस्कार

Provided By: नेवा - काठमाडौँ2063

Books Published

[2071] नेन्धर थारु कविता संग्रह

[2070] मोर पहुरा थारु लेख संग्रह

[2063] अन्तर्भाव थारु -नेपाली गजल संग्रह

[2062] तिहुवार थारु संस्कृति परिचय

[2061] सहिदान थारु गजल संग्रह

You are currently offline.
Refresh