Ram Prasad Chaudhary

जन्नी मनै साहित्यिक रचना लिख्ना थारू समुदायमा एकदमै कम बटै । गाेटगाट रहर फेर भाेज करल पाछे साहित्य लेख्ना काम पटक्कै छोर देथै । यकर कारण का हुइ सेकी ? अो रचना लिख्ना अग्रसर करेक लाग का करे परि ?


Ram Prasad Chaudhary posted 3 weeks ago
You are currently offline.
Refresh